Markkinoilla oli myös alaleirien välinen köydenveto