Raksa-teeman mukaisesti ommeltiin naulapussit kaikille